Interiør og eksponering tek Plastutfordringa.

Tre elever med tre stoler laget av forskjellig materiale. Tommel opp for tre, tommel ned for plast.

VG2 interiør og eksponering deltek i Plastutfordringa kor dei skal loggføre ulike bærekraftige aktivitetar i appen Ducky. Kvar aktivitet gir ein viss poengsum kor målet til slutt er å stå igjen med flest poeng i konkurranse mot andre skular i Noreg.

Klassen sine aktivitetar rommar alt frå individuelle tiltak hjå den enkelte elev, til samla innsats på enkeltområder. Det faglege blir fletta inn i prosjektet. Eit eksempel på fagleg arbeid er at elevane lagar ei utstilling som sett fokus på å redusere plastforbruk. All plast som blir brukt i utstillinga er gjenbruk

Les meir om klassen sitt prosjekt her