Hopp til hovedinnhold

Biblioteket

Låneavtale

Når du starter på skulen må du underteikne ein låneavtale. Er du under 18 år må også føresette underteikne. Du kan då låne lærebøker gratis. Du er sjølv ansvarleg for det du har lånt. Om du mistar eller øydelegg noko, må du erstatte det. Alt materiale som ein tek ut av biblioteket må registrerast

Låneavtale - pålogging med bankid