Hopp til hovedinnhold

Tilsette ved skulen

Skulen er delt inn i seks utdanningsavdelingar, ei elevteneste og ei merkantil avdeling. 

Noen ord frå rektor

 Årstad vgs skapar kultur for læring, gjennom dialog og gode relasjonar. Gjennom elevaktive læringsformer utviklast meistringskjensla og gir fagleg progresjon. Det sikrar eit godt grunnlag for eit mål om lærlingeplass eller vidare studium. Vi ynskjer at elevane tek aktivt del i eigen læring samt bidreg til andre elevar si læring.

Kari Danielsen

Rektor og avdelingsleiar Innføringskurs for minoritetsspråklege
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Cecilie Øvstedal

Assisterende rektor og avdelingsleiar Kunst, design og arkitektur og HTH
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Sissel Næsheim Riise

Avdelingsleiar elevtenesta
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Håkon Olsbø Berdinessen

Avdelingsleiar Påbygging og studiespesialisering
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Rita Gjerde

Avdelingsleiar HDP og FBIE
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Arthur Tøsdal

Avdelingsleiar Elektrofag/Helse- og oppvekstfag
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Øyvind Bønes

Avdelingsleiar Teknologi- og industrifag
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Unni Kjerrgård Bøckmann

leiar administrasjon
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Robert Henriksen

Avdelingsleiar Studieforebedande R
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}