Hopp til hovedinnhold

Elevtenesta

Vi har ansvar for at alle finn seg til rette i opplæringa, og vil hjelpe til med personlege-, sosiale- og helsemessige vanskar som står i vegen for opplæringa. I elevtenesta får du også hjelp med spørsmål knytt til vidare skulegang og karriere.

Leiar av elevtenesta

Leiar av elevtenesta er bindeledd mellom skulen og eksterne instansar som PPT, politi, utekontakt, IMDI og barnevern.

Leiar har kontor i 3 etasje A-bygget, like ved resepsjonen.

Sissel Næsheim Riise

Avdelingsleiar elevtenesta
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Vi i elevtenesta arbeidar for at elevane blir ivaretatt på best mogleg måte på skulen. Det er eit godt samarbeid med elevrådet/skulemiljøutval og dei har eigen elevkontakt som støtte i elevrådsarbeidet. Elevkontakten hjelper og til med faglege og sosiale aktivitetar.

Leiar har som støtte i dette arbeidet fire mijøarbeidarar. Dei fungerar og som viktige samtalepartnerar for elevane i skuletida og deltek i tillegg i samarbeidsmøter med lærarar, i ulike klasser og i klassens time.

Karriererådgjeving

Torhild Jordal

Eg hjelper deg med karriereveiledning.
Eg hjelper deg med lånekassen
Eg held til i B-bygget, rom B-320a

 

Torhild Jordal

rådgjevar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

 

Sosialpedagogisk rådgjeving


Er det noko som hindrar deg i å lære? Då kan det vere klokt å kontakte rådgjevaren din.

Rådgjevar er ein god samtalepartnar og vil i mange tilfelle kunne gje deg gode råd. Rådgjevar veit også kor du kan få hjelp dersom det er aktuelt.

Samtalar med rådgjevar kan du avtale på førehand via e-post.

Iren Franzten

Rådgjevar for Teknologi, Elektro, HDP og FBIE

Iren Frantzen

Sosialpedagogisk rådgjevar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Ingrid Roald

Rådgjevar for Helse og oppvekstfag, KDA, Studiespesialiserande og Påbygg

Ingrid Roald

Sosialpedagogisk rådgjevar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Hege Stamnesfet

Rådgjevar for Innføring og Kombinasjonsklasse/spesialpedagog

Hege Stamnesfet

Rådgjevar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

 

Her kan du lese foreldreinformasjon om elevane sitt psykososiale skolemiljø

Miljøarbeidarar

Marita Andresen

Marita Hagenes Andresen

Miljøarbeidar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Stefan Acimovic

Stefan Acimovic

Miljøarbeidar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Sinisa Komatina

Sinisa Komatina

Miljøarbeidar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Vladimir Jankovic

Vladimir Jancovic

Miljøarbeidar
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

 

Elevrådskontakt

På Årstad videregående skule er vi opptatt av eleven si stemme og medverknad. Som Elevrådskontakt er det mi oppgåve å samarbeide med Elevrådet og Elevrådsstyret og legge til rette for eit godt elevdemokrati.

Nyttige lenker:

Alt om Elevråd: www.elevråd.no

EO Elevorganisasjonen: www.elev.no

Se video om Elevrådets oppbygging her.

Håkon Olsbø Berdinessen

Avdelingsleiar Påbygging og studiespesialisering
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

 

Minoritetsrådgjevar

Er du elev og synest det er utfordrande å leve med fleire kulturar? Vil du ein ting og familien din noko anna? Lever du eit dobbeltliv?
Minoritetsrådgjevar jobbar for at unge mennesker skal ha moglegheit til å bestemme over eigne liv.
Minoritetsrådgjevarane har teieplikt og kan gje deg råd, samtalar og praktisk hjelp. Les mer om arbeidet til IMDi sine minoritetsrådgjevarar 
Marie og Ane er Minoritetsrådgjevarar på Årstad og har kontor i gangen saman med resten av Elevtenesta.
Velkommen innom!

Ane Elisabeth Markestad

Minoritetsrådgiver
Portrettbilde av personen som er beskrevet på visittkortet.

Marie Brokstad

Minoritetsrådgjevar
572700.png