Elevtenesta

Vi har ansvar for at alle finn seg til rette i opplæringa, og vil hjelpe til med personlege-, sosiale- og helsemessige vanskar som står i vegen for opplæringa. I elevtenesta får du også hjelp med spørsmål knytt til vidare skulegang og karriere.

Leiar av elevtenesta

Leiar av elevtenesta er bindeledd mellom skulen og eksterne instansar som PPT, politi, utekontakt, IMDI og barnevern.

Leiar har kontor i 3 etasje A-bygget, like ved resepsjonen.

Sissel Næsheim Riise

Avdelingsleiar elevtenesta
572807.png

Vi i elevtenesta arbeidar for at elevane blir ivaretatt på best mogleg måte på skulen. Det er eit godt samarbeid med elevrådet/skulemiljøutval og dei har eigen elevkontakt som støtte i elevrådsarbeidet. Elevkontakten hjelper og til med faglege og sosiale aktivitetar.

Leiar har som støtte i dette arbeidet fire mijøarbeidarar. Dei fungerar og som viktige samtalepartnerar for elevane i skuletida og deltek i tillegg i samarbeidsmøter med lærarar, i ulike klasser og i klassens time.

Karriererådgjeving

Torhild Jordal

Eg hjelper deg med
• val av utdanning i videregående skule eller på høgskule/universitetsnivå
• søknadsprosedyrer
• lånekassen
• innblikk i kva utdanningsprogramma våre går ut på

Karriererådgjevar held til i B-bygget, rom B-321a
Kontortid:
tysdag kl. 12:45 - 15:00
fredag kl. 12:45 – 15.00

Torhild Jordal

rådgjevar
Torhild Jordal.jpg

Robert Henriksen

Eg hjelper deg med
• val av utdanning i videregående skule
• informasjon om fagbrev og korleis bli lærling eller lærekandidat
• søknadsprosedyrer
• innblikk i kva utdanningsprogramma våre går ut på
Eg held til i B-bygget, rom B-320-a
Kontakt meg gjerne på mail så avtaler vi tid for ein prat.

Robert Henriksen

rådgjevar
572797.png

 

Sosialpedagogisk rådgjeving


Er det noko som hindrar deg i å lære? Då kan det vere klokt å kontakte rådgjevaren din.

Rådgjevar er ein god samtalepartnar og vil i mange tilfelle kunne gje deg gode råd. Rådgjevar veit også kor du kan få hjelp dersom det er aktuelt.

Samtalar med rådgjevar kan du avtale på førehand via e-post.

Iren Franzten

Rådgjevar for Teknologi, Elektro, HDP og FBIE

Iren Frantzen

Sosialpedagogisk rådgjevar
572623.png

Ingrid Roald

Rådgjevar for Helse og oppvekstfag, KDA, Studiespesialiserande og Påbygg

Ingrid Roald

Sosialpedagogisk rådgjevar
572729.png

Hege Stamnesfet

Rådgjevar for Innføring og Kombinasjonsklasse/spesialpedagog

Hege Stamnesfet

Rådgjevar
572646.png

 

Foreldreinformasjon om elevane sitt psykososiale skolemiljø

Miljøarbeidarar

Marita Andresen

Marita Hagenes Andresen

Miljøarbeidar
572537.png

Stefan Acimovic

Stefan Acimovic

Miljøarbeidar
572615.png

Sinisa Komatina

Sinisa Komatina

Miljøarbeidar
270949711_2976425649289731_4733430331260687053_n.jpg

Vladimir Jankovic

Vladimir Jancovic

Miljøarbeidar
572696.png

 

Elevrådskontakt

På Årstad videregående skule er vi opptatt av eleven si stemme og medverknad. Som Elevrådskontakt er det mi oppgåve å samarbeide med Elevrådet og Elevrådsstyret og legge til rette for eit godt elevdemokrati.

Nyttige lenker:

Alt om Elevråd: www.elevråd.no

EO Elevorganisasjonen: www.elev.no

Elevrådets oppbygging

Håkon Olsbø Berdinessen

undervisningsstilling
572516.png

 

Minoritetsrådgjevar

Er du elev og synest det er utfordrande å leve med fleire kulturar? Vil du ein ting og familien din noko anna? Lever du eit dobbeltliv?
IMDi sine minoritetsrådgjevarar jobbar for at unge mennesker skal ha moglegheit til å bestemme over eigne liv.
Minoritetsrådgjevarane har teieplikt og kan gje deg råd, samtalar og praktisk hjelp.
Marie er Minoritetsrådgjevar på Årstad og har kontor i gangen saman med resten av Elevtenesta.
Velkommen innom!

Ane Elisabeth Markestad

Minoritetsrådgiver
678336.jpg

 

Bibliotekar

David Kvamme Høvik

Bibliotekar
666871.jpg