Lærarstreik ved Årstad vidaregåande skule

Frå onsdag 31. august vil 81 lærarar vere i streik.

Timeplanane vert oppdatert tirsdag 30. august, kl 15.00. Delar av undervisninga utgår. Alle elevar må møte til undervisningstimar som ikkje er ramma av streik. Nokre få klassar er ikkje er ramma av streiken. Dei vert informert direkte og møter på skulen etter ordinær timeplan.

VLFK har ei informasjonsside om lærarstreiken. Den finn du her 

Velkommen til oss

Årstad videregående skule ligg sentralt plassert på Danmarksplass, to bybanestopp frå sentrum. Årstad er blant dei største videregåande skulane i Vestland med 23 ulike studietilbod.
88279373_10156908978626245_267912079875244032_n.jpg

Kvardagen på Årstad

Her er nokre små utdrag frå kvardagen til elevar og tilsette på Årstad. Klikk deg inn på youtubekanalen kor du finn videoar frå skulen generelt, men også frå dei ulike linjene våre.

Foreldremøter

Tid for foreldremøte blir ons 05.10 kl 1700. Sett av tiden! Mer informasjon følger.

Aktuelle saker

08.09.2022

Vi er ferdig med inntaket etter 3. inntaket.

Årstad VGS tar ikke imot flere søknader i år. Vi går nå gjennom de søknadene vi har fått inn. Søknadsskjema er ikke lenger tilgjengelig.

04.08.2022

Skal du søke lån/stipend i lånekassen?

Skal du søke i lånekassen MÅ du ha takket ja til skoleplass i VIGO.

Først "Ja" i VIGO, så søke i Lånekassen!n
02.06.2022

Årstad dekorerer bysyklar

Nå ruller det heilt unike bysyklar rundt i Bergen