Bilde av skolens fasade.

Årstad videregående skule ligg sentralt plassert på Danmarksplass, to bybanestopp frå sentrum. Årstad er blant dei største videregåande skulane i Vestland med 23 ulike studietilbod.
Bilde av skolens fasade

Kvardagen på Årstad

Her er nokre små utdrag frå kvardagen til elevar og tilsette på Årstad. Klikk deg inn på youtubekanalen kor du finn videoar frå skulen generelt, men også frå dei ulike linjene våre.

Aktuelle saker

08.11.2022

Interiør og eksponering tek Plastutfordringa.

VG2 interiør og eksponering deltek i Plastutfordringa kor dei skal loggføre ulike bærekraftige aktivitetar i appen Ducky. Kvar aktivitet gir ein viss poengsum kor målet til slutt er å stå igjen med flest poeng i konkurranse mot andre skular i Noreg.

Tre elever med tre stoler laget av forskjellig materiale. Tommel opp for tre, tommel ned for plast.
02.06.2022

Årstad dekorerer bysyklar

Nå ruller det heilt unike bysyklar rundt i Bergen

Detaljfoto av sprayet bilde på sykkel: Publikum på konsert.
23.02.2022

Årstad med i internasjonalt prosjekt.

Årstad vgs har saman med partnarar frå Spania og Nederland delteke i eit Erasmus+ prosjekt over to år.