Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

En elev som sveiser

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Teknologi- og industrifag er eit yrkesfagleg utdanningsprogram der ein går 2 år på skole før ein søkjer læreplass i bedrift. Læretida i bedrift er normalt 2 år.

 

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som tar Teknologi- og industrifag. På Vg2 kan du velje mellom to ulike programområde:

 • Industriteknologi
 • Lette køyretøy

Begge disse programområda fører til mange ulike fagbrev. Du finn meir informasjon på www.vilbli.no

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosessar
 • om automatisering og programmering av robotar
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om køyretøy og transport
 • om kjemiske prosessar og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerheit
 • praktisk anlagt og ha godt handlag
 • sjølvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi
 • aluminiumskonstruktør, sveisar eller platearbeidar
 • verktøymakar, finmekanikar, CNC-maskinarbeidar
 • industrimekanikar, industrimontør
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyar, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekanikar eller billakkerar
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekanikar
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann


Se alle yrker og kompetanser på www.vilbli.no

Første året

Vg1 Teknologi- og industrifag

Som elev på Vg1 vil du få grunnleggjande og enkel trening i alle deler av ein produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehald, dokumentasjon og kvalitetssikring.

Eit viktig perspektiv i opplæringa er å behandle menneske, miljø og produksjonsapparat med respekt.

Læreplan Teknologi- og industrifag vg1

Andre året

Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi handlar om å tilverke, montere, reparere og vedlikehalde tekniske og mekaniske innretningar og om å planlegge arbeidet. Programområdet skal bidra til å utvikle yrkesutøvarar innanfor tekniske og mekaniske bransjar med innsikt i digitalisering og automatisering. Vidare skal programområdet bidra til at lærlingane får teknisk og mekanisk forståing av samanstilling, regulering og styringsprosessar.
Læreplan Vg2 Industriteknologi

Vg2 Køyretøy

Vg2 kjøretøy handler om feilsøking, reparasjon og vedlikehold av ulike typer kjøretøy.

Programfagene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i arbeid på mekaniske, elektriske, elektroniske, pneumatiske og hydrauliske komponenter og systemer på kjøretøy. 

Programfagene skal også:
- Utvikle elevenes kompetanse i reparasjon av kjøretøy og motorer og valg og innkjøp av deler og utstyr.
- Utvikle kompetanse i veiledning av kunder om reservedeler og utstyr til kjøretøy og motorer.
- Utvikle elevenes sosiale og faglige ferdigheter, faglige innsikt og evne til refleksjon og kritisk vurdering gjennom teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver.

Læreplan Vg2 Køyretøy