Handverk, design og produktutvikling

Tre elever på catwalken under moteshow

Handverk, design og produktutvikling er for deg som er interessert i å arbeide med hendene og vil lære meir om mellom anna handverksteknikkar og ulike materiale. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje handverk, design og produktutvikling?

Er du kreativ, nyfiken og interessert i design?
Likar du å jobbe med hendene og utfordre deg sjølv?
Då kan handverk, design og produktutvikling vere det rette for deg.

Vg1 Handverk, design og produktutvikling

Dette utdanningsprogrammet passar for deg som ønskjer kunnskap om tradisjonelle handverksfag innan tekstil, metall, leire osv
Vi vektlegg læring gjennom praktisk arbeid med materialer, reiskaper og
handverksteknikkar.

Vg2 Saum og tekstilhandverk

Her kan du utvikle kompetanse innan både tradisjonshandverk og framtidsretta design, skapande prosessar og produktutvikling. Du får arbeide med design, saum og tekstile handverksteknikkar, konstruksjon og mønster. Kreativ og praktisk problemløysing og forståing av korleis mønster, materialar, form og funksjon heng samen, utgjer en viktig del av opplæringa og kompetanseutviklinga. Skapande prosessar og produksjon i et berekraftig og etisk perspektiv står sentralt i faga.

Vg3 kjole og drakt (2 år)

Vg3 Kjole- og draktsyar i skule er tilsvarande det å vere lærling i ei bedrift.
Arbeidet omfattar heile prosessen med framstilling av kle frå idé til ferdig produkt. I kjole- og draktsyarfaget lagar du klede tilpassa den enkelte kunde samt klede til mindre kolleksjonar. Behov og etterspørsel vert endra i tråd med moter og trendar. Dei siste åra har det vore stor merksemd rundt bærekraftig utvikling. Dette har ført til omstilling i tekstilindustrien, og eit større behov for den kompetansen som eit sveinebrev i kjole og draktsyarfaget kan gje.

Kjole- og draktsyarfaget skal dekke samfunnet sitt behov for målsydde og handverksproduserte klede der form, farge og materialar er tilpassa den enkelte kunde. Opplæringa skal stimulere til kreativitet og estetisk medvit og utvikle kompetanse i:
Arbeid med form, farge, mønsterkonstruksjon, saumteknikk og tilpassing av plagg. Praktisk arbeid med ulike materialar, samt bruk av maskiner og aktuelt reiskap.
Etter to år ved Vg3 i skule går du opp til sveineprøve i Kjole- og draktsyarfaget. Med bestått sveinebrev vil du kunne arbeide med å skape eller redesigne individuelle plagg til privatpersonar. Du kan også arbeide med kostymer til teater, film- og TV-produksjon, samt sal, produktutvikling og innkjøp av kle. Mange vel å ta vidare utdanning innan kledesign eller starte eigen systue der ein produserer kle i små skala og etter behov.