Hopp til hovedinnhold

Elevundersøkinga 2023

Hender i været foran tavle

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkinga gjennomførast i november/desember. Elevundersøkinga er en årlig undersøking der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.|

Gjennomføres i uke 45–49

Elevundersøkinga gjennomførast i perioden fra 6. november til 8. desember for hele landet. 

Du får nærmere beskjed om når din klasse skal gjennomføre undersøkinga.

For alle trinn

Undersøkinga er obligatorisk for alle skoler i Norge å gjennomføre på Vg1, men vi ønsker at alle trinn gjennomfører undersøkinga.

Hvorfor har vi elevundersøking?

Skoler og statlig utdanningsadministrasjon ønsker å analysere og utvikle læringsmiljøet på skolene. Elevundersøkinga gir deg som elev mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen, slik at du kan bidra til utvikling.

Du kan finne resultater i Udirs statistikkbank

Hva får du spørsmål om?

  • trivsel
  • motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • hjem-skole-samarbeid
  • støtte fra lærer
  • vurdering for læring
  • medverking
  • regler på skolen
  • trygt miljø
  • rådgiving

Hvordan gjennomførast undersøkinga?

Du gjennomfører undersøkinga på PC. Den er helt anonym, og du får en tilfeldig kode du kan logge inn med.

Det er frivillig for elever å delta. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når du svarer på spørsmål i Elevundersøkinga, blir det lagret opplysningar om deg.

Utdanningsdirektoratet behandlar informasjonen etter gjeldande personvernregelverk. Du oppgir ikke navn eller personnummer til svarene dine i Elevundersøkinga, og det vil være svært vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkinga.

Slik behandler Utdanningsdirektoratet personvernet i Elevundersøkinga

Har du spørsmål om personvernet i undersøkinga, kan du kontakte Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no

Klager

Om du er misfornøyd med Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkinga, skal du kontakte Datatilsynet.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan klage på Datatilsynets nettsider

Har du spørsmål?

Kontakt skolen din hvis du lurer på noe.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet