Hopp til hovedinnhold

Eksamen våren 2023

Illustrasjon av elev ved pult med pc

Eksamenar vert gjennomførte i perioden 19. mai - 16. juni 2023.

Elevar har ansvar for å møte til eksamen med eigen PC, øyretelefonar og anna nødvendig utstyr. Programvare til PC kan dei laste ned på skulen. Meir informasjon om PC-ordninga finn du her: