Hopp til hovedinnhold

Årstad med i internasjonalt prosjekt.

Årstad vgs har saman med partnarar frå Spania og Nederland delteke i eit Erasmus+ prosjekt over to år.

Gjennom prosjektet har vi utveksla og utvikla ulike metodar for oppfølging og coaching av unge menneske.
Handboka presenterer coachingmetodar for individuell støtte til ungdomar innanfor ulike utdanningssystem. Målet er å hindre fråfall frå skulen.
Her er Håndboken

Meir informasjon finn du på prosjektet si heimeside