Vi er ferdig med inntaket etter 3. inntaket.

Årstad VGS tar ikke imot flere søknader i år. Vi går nå gjennom de søknadene vi har fått inn. Søknadsskjema er ikke lenger tilgjengelig.