Ikke fått den skoleplassen du ønsker enda?

Mange ønsker seg inn på Årstad i år og ikke alle har fått plass enda. Vi som skole kan ikke hjelpe dere med dette.

 
 Inntakskontoret har kontroll på denne prosessen og dere må bare følge med på informasjonen fra dem. Tredje inntak er 9.august, også dette styrt av inntakskontoret.
Man kan fortsatt stå på venteliste på høyere ønsker selv om man har takket ja til et tilbud som står lengre nede på ønskelisten.
For mer informasjon klikk deg inn på inntakskontorets hjemmesider: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og.../elev/inntak/